A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Веселинівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Перелік питань на конкурс

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції", «Про місцеве самоврядування в Україні»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150)

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154)

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

1.Основні принципи служби  в органах місцевого самоврядування (ст.. 4). 

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (стаття 5). 

3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування.(стаття.2,3) 

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (стаття 6). 

5. Основні обов'язки  посадових осіб місцевого  самоврядування (стаття 8). 

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (статті 12)

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 

9. Присяга  посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13). 

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (стаття 14). 

12.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15) 

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(стаття 17). 

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18). 

16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 

17.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21). 

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24). 

18. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22) 

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 IV. Питання на перевірку знання Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26).

 4. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (статті 27-40).

 5. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

6. Порядок формування рад (стаття 45).

 7. Основні розділи Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

 8. Місцеві податки і збори (стаття 69).

 9. Місцеві бюджети (статті 63).

10. Порядок скликання і проведення сесії ради (стаття 46).

11. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження (стаття 47).

 12. Депутат ради (стаття 49).

13. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50).

14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (стаття 51).

15. Повноваження виконавчого комітету (стаття 52).

 16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

 17. Право комунальної власності (стаття 60).

 18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77).

 19. Виконавчі органи рад (стаття 11).

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади  адміністратора Центру надання адміністративних послуг Веселинівської селищної ради

1. Порядок надання адміністративних послуг .

2. Строки надання адміністративних послуг.

3. Основні завдання адміністратора 

4. Права, які має адміністратор 

5. Відповідальні за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг 

6. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини .

7. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років.

8. Які документи подає до органу реєстрації особа або її представник для реєстрації місця проживання.

9. Підстави для призначення зняття з реєстрації місця проживання особи.

10. Перелік документів, що подає особа разом із заявою для здійснення зняття з реєстрації місця поживання.

11. Реєстрація місця перебування.

12. Підстави для відмови в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання.

13. Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.

14. Накладання адміністративного стягнення на особу, яка надала недійсний паспорт громадянина України 

15. Накладання адміністративного стягнення за умисне зіпсування паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади  провідного спеціаліста відділу соціального захисту населення Веселинівської селищної ради

1. Реалізація громадянами похилого віку права на працю.

2. Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни.

3. Перелік пільг особам з інвалідністю внаслідок війни.

4. Перелік пільг учасникам бойових дій.

5. Особливості надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.

6. Джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

7. Випадки у яких житлова субсидія не призначається.

8. Порядок надання житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

9. Пільги, які надаються ветеранам праці .

10. Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам.

11. Визначення поняття «Особою з інвалідністю» .

12. Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення осіб з інвалідністю .

13. Заходи щодо сприяння зайнятості населення .

14. Порядок та строк для застосування дисциплінарного стягнення 

15. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади начальника відділу організаційно-кадрової роботи

 1. Якими документами регламентується законодавство про працю.
 2. Складання та оформлення розпорядчих документів.
 3. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.
 4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

5. Як проводиться експертиза цінності документів?

     6. Складання та оформлення розпорядчих документів.

    7. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

     8. Публічна інформація з обмеженим доступом.

9. Терміни розгляду заяв і скарг та відповідей на публічну інформацію.

10. Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування.

11. Строк розгляду запитів на інформацію.

12. Підстави припинення трудового договору.

13. Порядок оскарження рішень ОМС, виконавчого комітету та розпоряджень голови.

14. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

15. Право працівника на щорічну відпустку, Поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади провідного спеціаліста юрисконсульта Веселинівської селищної ради

 

1. Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян.

2. Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).

3. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та  господарського)

4. Підстави припинення трудового договору.

5. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

6. Представництво  в судовому процесі.

7. Органи опіки та піклування:  повноваження, склад порядок їх застосування.

8. Строк позовної давності у трудових та цивільних правовідносинах.

9. Договір оренди землі (ст.13-19 Закону України «Про оренду землі).

10. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

11. Порядок пред’явлення претензії.

12. Порядок і строки розгляду претензії.

13. Зміст і форма позовної заяви.

14. Строки апеляційного оскарження (згідно ЦПК та ГПК).

15. Строк на касаційне оскарження ( згідно ЦПК і ГПК).

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста І категорії

1. Принципи земельного законодавства.

2. Земельне законодавство та його завдання.

3. Спільна власність на землю.

4. Використання земель житлової та громадської забудови.

5. Право оренди земельної ділянки.

6. Вирішення земельних спорів.

7. Грошова оцінка земельних ділянок.

8. Категорії земель.

9. Обов'язки щодо визначення спільних меж.

10.  Зміст добросусідства.

11. Дати визначення понять „мобілізаційна підготовка” та „мобілізація”

12. З якою метою установлюється військовий обов’язок?

13. Що в себе включає підготовка громадян до військової служби? 

14.  Хто може бути призваним на альтернативну (невійськову) службу?

15. Відповідальність за порушення Законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади начальника відділу розвитку інфраструктури,  житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Веселинівської селищної ради

 

1. Поняття і класифікація інвестицій.

2. Склад і структура виробничих інвестицій (капітальних вкладень).

3. Поняття  і  класифікація  інноваційних процесів.

4. Оцінка економічної ефективності  нововведень.

5. Порядок складання та затвердження актів виконаних робіт.

6. Поняття і показники рентабельності  виробництва та  методи  їх  розрахунку.

7. Пректна документація – це?

8. Суть і  напрямки зовнішньоекономічної діяльності.

9. Поняття і класифікація галузей економіки.

10. Які основні законодавчі акти регулюють діяльність відділу житлово-комунального господарства?

11. Відповідальність осіб за порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12.  Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи скарг громадян з питань житлово-комунального господарства.

13. Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту, та рифи та платежі на транспорті.

14. Які є обмеження при використанні об’єктів благоустрою?

15. Відносини підприємств транспорту загального користування з органами місцевого самоврядування.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста І категорії відділу розвитку інфраструктури,  житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Веселинівської селищної ради

 

1. Поняття і класифікація інвестицій.

2. Авторський та технічний нагляди.

3. Поняття  і  класифікація  інноваційних процесів.

4. Як здійснюється оформлення акту про прийняття в експлуатацію об’єктів.

5. Порядок складання та затвердження актів виконаних робіт.

6. Поняття і показники рентабельності  виробництва та методи їх  розрахунку.

7. Пректна документація – це?

8. Механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

9. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

10. Які основні законодавчі акти регулюють діяльність відділу житлово-комунального господарства?

11. Відповідальність осіб за порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12.  Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи скарг громадян з питань житлово-комунального господарства.

13. Порядок видалення дерев, кущів, газонів та квітників у населених пунктах.

14. Які є обмеження при використанні об’єктів благоустрою?

15. Вулична та дорожна мережа, її призначення.

 

Перелік питань

на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста з питань захисту прав, свобод та законних інтересів дітей

 служби у справах дітей Веселинівської селищної ради

1. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей.

2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей.

3. Профілактика правопорушень серед дітей.

4. Притулки для дітей служб у справах дітей.

5. Участь представника служби у справах дітей у судових справах.

6. Функції та завдання комісії з питань захисту прав дитини.

7. Органи опіки та піклування.

8. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.

9. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

10. Підстави позбавлення батьківських прав.

11. Правові наслідки позбавлення батьківських прав.

12. Управління майном дитини.

13. Патронат над дитиною.

14. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

15. Тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування.

 

Перелік питань

на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей

Веселинівської селищної ради

 

 1. Визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування».

2. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

4.   Органи опіки та піклування.

5. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

6. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом.

7. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.

8. Захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

9. Поняття усиновлення.

10. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування.

11. Прийомна сім'я.

12. Дитячий будинок сімейного типу.

13. Ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

14. Участь представника служби у справах дітей у судових справах.

15. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

 

Перелік питань

на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста І категорії з питань цивільного захисту населення відділу розвитку інфраструктури,  житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Веселинівської селищної ради

1. Дати визначення термінів: аварія, катастрофа, надзвичайна ситуація, небезпечна подія, стихійне лихо.

2. Дати визначення термінів: евакуація, засоби цивільного захисту, захисні споруди цивільного захисту, оповіщення, сили цивільного захисту, техногенна безпека

3. Класифікація надзвичайних ситуацій

4. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту

5. Єдина державна система цивільного захисту

6. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту

7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту

8. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту

9. Склад та основні завдання сил цивільного захисту

10. Захисні споруди цивільного захисту. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту

11.Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій

12. Забезпечення техногенної безпеки органами місцевого самоврядування.

13. Соціальний захист постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації

14. Види евакуації. Заходи з евакуації

15. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру

 

Перелік питань

для письмового тестування з метою визначення рівня знань законодавства у сфері освіти

І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

1. Що входить до системи освіти?

2. Що належить до невід’ємних складників системи освіти?

3. Хто належить до органів управління у сфері освіти?

4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?

5. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?

6. Що належить до обов’язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?

7. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

8. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?

9. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?

10. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?

11. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?

12. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?

13. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?

14. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму вебсайті (у разі його відсутності - на вебсайті свого засновника)?

15. Які плакати, стенди, листівки або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

16. Хто може бути засновником закладу освіти?

17. Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?

18. Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?

19. Хто затверджує статут закладу освіти?

20. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?

21. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

22. Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти?

23. Хто здійснює управління закладом освіти?

24. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?

25. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?

26. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?

27. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?

28. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

29. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

30. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

31. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

32.За чиєю ініціативою створюються органи громадського самоврядування в закладі освіти?

33. Хто є учасниками освітнього процесу?

34. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?

35. Хто має обов’язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?

36. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?

37. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?

38. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?

39. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

40. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

41. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

42. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?

43. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?

44. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?

45. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

46. Що передбачає «розумне пристосування»?

47. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

48. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?

49. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?

50. Що визначає стандарт освіти?

51. На основі якого документа розробляється освітня програма?

52. Що містить освітня програма?

53. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?

54. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?

55. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

56. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?

57. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?

58. Яка освіта вважається спеціалізованою?

59. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?

60. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?

61. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?

62. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?

63. Що належить до обов’язків здобувачів освіти?

64. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?

65. Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти?

66. Що містить академічна свобода педагогічного працівника?

67. Що входить в робочий час педагогічного працівника?

68. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?

69. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?

70. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?

71. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

72. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?

73. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?

74. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

75. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб’єкти освітньої діяльності?

76. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?

77. Що беруть за основу формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?

78. Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?

79. Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні заклади освіти?

80. За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачів загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення?

81. За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?

82. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?

83. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?

84. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?

85. У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків?

86. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків?

87. У якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?

88. Що означає термін «якість освіти»?

89. Що означає термін «якість освітньої діяльності»?

90. Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?

91. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?

92. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?

93. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

94. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?

95. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?

96. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?

97. Що вважається порушенням академічної доброчесності?

98. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

99. Хто акредитує громадські фахові об’єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?

100. Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)?

ІІ. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

1. Що належить до системи загальної середньої освіти?

2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

4. Що таке «цикл освітнього процесу»?

5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

6. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?

7. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?

8. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?

9. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?

10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я?

11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?

12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

14. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?

15. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

16. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

17. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

18. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

19. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

20. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?

21. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?

22. Хто ухвалює рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

23. Хто зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?

24. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

25. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?

26. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

27. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

28. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

29. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?

30. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

31. Хто визначає посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої освіти?

32. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

33. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?

34. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?

35. 3 якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?

36.  Які права мають органи учнівського самоврядування?

37. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?

38. Назвіть обов’язки педагогічних працівників?

39. Яких принципів зобов’язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?

40. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?

41. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?

42. У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов’язків педагога-наставника?

43. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

44. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?

45. Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?

46. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?

47. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?

48. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

49. Хто може бути асистентом учня?

50. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

51. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?

52. Якою є мінімальна тривалість навчального року?

53. Хто визначає структуру й тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

54. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?

55. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?

56. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?

57. З якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?

58. Хто ухвалює рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?

59. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?

60. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?

61. Яким документом визначається перелік обов’язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?

62. Що визначає модельна навчальна програма?

63. Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми міжшкільного ресурсного центру?

64. На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?

65. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

66. У якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?

67. У який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?

68. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?

69. За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?

70. У якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?

71. У який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?

72. Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання?

73. Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?

74. 3 яких предметів обов’язково складається державна підсумкова атестація?

75. У якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?

76. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?

77. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?

78. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які не є  педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?

79. За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?

80. Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?

81. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?

82. У якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти?

83. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

84. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

85. Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?

86. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?

87. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?

88. Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не дозволяє утворити клас?

89. За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?

90. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?

91. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?

92. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі в заходах, організованих громадськими об’єднаннями?

93. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?

94. Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?

95. Хто ухвалює рішення про заохочення (відзначення) учня?

96. Які напрямки виховного процесу в закладі загальної середньої освіти?

97. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?

98. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?

99. Що визначає індивідуальна програма розвитку?

100. Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

 

 ІІІ. Питання для перевірки знання інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти:

 1. Відповідно до Конституції України, хто має право на освіту в Україні?
 2. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою?
 3. Яка з компетентностей не належить до ключових компетентностей, згідно з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87?
 4. Назвіть повний перелік ключових компетентностей, визначених у Державному стандарті початкової освіти,  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87.
 5. Чи передбачено можливість інтеграції різних освітніх галузей у Державному стандарті початкової освіти?
 6. У якій формі проводиться Державна підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти?
 7. Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998, центральне місце в системі освіти належить… .
 8. На яких засадах працює Нова українська школа  відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?
 9. Яка роль учителя в Новій українській школі відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?
 10. Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998, виховний процес має орієнтуватися на гідність, чесність, справедливість, турботу, повагу до життя, повагу особистості до себе та інших людей, які відносяться до… .
 11. Який з чотирьох принципів, наведених нижче, не є принципом педагогіки партнерства, згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?
  1. діалог – взаємодія – взаємоповага;
  2. пізнання-переживання-дія;
  3. розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків;
  4. принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
 12. У скільки етапів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998,  планується проведення  реформування загальної середньої освіти в Україні. Назвіть ці етапи.

 

ЗРАЗКИ

ситуаційних завдань

Ситуаційне завдання  №1

У педагогічному колективі колеги неодноразово порушували питання щодо необхідності обговорення проєкта річного плану роботи закладу освіти. Педагоги скаржаться, що адміністрація сама планує і не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати. Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний навчальний рік.

Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

Ситуаційне завдання  №2

Педагог-організатор   школи  О.В. повернулася з відпустки із запізненням на два дні і мотивувала це тим, що «неможливо було виїхати з Мелітополя, де вона відпочивала».

За порушення трудової дисципліни їй винесли догану.

Незабаром після цього відбувся міський КВК між командами шкіл, у підготовці до якого  О.В.  брала найактивнішу участь, і команда школи посіла І місце.

Проте на педраді, де підбивалися підсумки роботи школи за семестр, О.В. не була навіть згадана серед учасників підготовки до цього заходу, бо заступник директора школи  викреслила її прізвище з тексту своєї  доповіді.

Як правильно вчинити директору в цій ситуації?

Ситуаційне завдання  №3

Учень 10-го класу на уроках історії навчався з невеликим бажанням. Учитель не змогла встановити контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

Які дії директора школи?

Ситуаційне завдання  №4

Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести в інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей, мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, місцевої влади. Які дії директора школи?

Ситуаційне завдання  №5

До Вас як до директора школи звернувся батько учня 9 класу з вимогою бути присутнім під час проведення державної підсумкової атестації.

Що з цього приводу зазначено в Положенні про державну підсумкову атестацію? Складіть алгоритм Ваших дій для вирішення цієї ситуації.

Ситуаційне завдання  №6

До Вас як до директора звернулася учениця 7 класу і розповіла, що її постійно цькують у класі, називають «рудою», «дурепою». Які Ваші дії як директора?

Ситуаційне завдання  №7

Моральний клімат будь-якого колективу має пряме відношення до продуктивності праці та коефіцієнту корисної дії цього колективу.

На Вашу думку, як Ви як керівник будете забезпечувати належний морально-психологічний клімат у колективі? Які стосунки між керівником та підлеглими, на Ваш погляд, підвищують коефіцієнт корисної дії колективу?

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь