A A A K K K
для людей із порушенням зору
Веселинівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Перелік питань на конкурс

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції", «Про місцеве самоврядування в Україні»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150)

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154)

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

1.Основні принципи служби  в органах місцевого самоврядування (ст.. 4). 

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (стаття 5). 

3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування.(стаття.2,3) 

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (стаття 6). 

5. Основні обов'язки  посадових осіб місцевого  самоврядування (стаття 8). 

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (статті 12)

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 

9. Присяга  посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13). 

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (стаття 14). 

12.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15) 

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(стаття 17). 

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18). 

16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 

17.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21). 

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24). 

18. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22) 

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 IV. Питання на перевірку знання Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26).

 4. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (статті 27-40).

 5. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

6. Порядок формування рад (стаття 45).

 7. Основні розділи Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

 8. Місцеві податки і збори (стаття 69).

 9. Місцеві бюджети (статті 63).

10. Порядок скликання і проведення сесії ради (стаття 46).

11. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження (стаття 47).

 12. Депутат ради (стаття 49).

13. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50).

14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (стаття 51).

15. Повноваження виконавчого комітету (стаття 52).

 16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

 17. Право комунальної власності (стаття 60).

 18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77).

 19. Виконавчі органи рад (стаття 11).

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади  адміністратора Центру надання адміністративних послуг Веселинівської селищної ради

1. Порядок надання адміністративних послуг .

2. Строки надання адміністративних послуг.

3. Основні завдання адміністратора 

4. Права, які має адміністратор 

5. Відповідальні за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг 

6. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини .

7. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років.

8. Які документи подає до органу реєстрації особа або її представник для реєстрації місця проживання.

9. Підстави для призначення зняття з реєстрації місця проживання особи.

10. Перелік документів, що подає особа разом із заявою для здійснення зняття з реєстрації місця поживання.

11. Реєстрація місця перебування.

12. Підстави для відмови в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання.

13. Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.

14. Накладання адміністративного стягнення на особу, яка надала недійсний паспорт громадянина України 

15. Накладання адміністративного стягнення за умисне зіпсування паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади  провідного спеціаліста відділу соціального захисту населення Веселинівської селищної ради

1. Реалізація громадянами похилого віку права на працю.

2. Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни.

3. Перелік пільг особам з інвалідністю внаслідок війни.

4. Перелік пільг учасникам бойових дій.

5. Особливості надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.

6. Джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

7. Випадки у яких житлова субсидія не призначається.

8. Порядок надання житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

9. Пільги, які надаються ветеранам праці .

10. Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам.

11. Визначення поняття «Особою з інвалідністю» .

12. Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення осіб з інвалідністю .

13. Заходи щодо сприяння зайнятості населення .

14. Порядок та строк для застосування дисциплінарного стягнення 

15. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади начальника відділу організаційно-кадрової роботи

 1. Якими документами регламентується законодавство про працю.
 2. Складання та оформлення розпорядчих документів.
 3. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.
 4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

5. Як проводиться експертиза цінності документів?

     6. Складання та оформлення розпорядчих документів.

    7. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

     8. Публічна інформація з обмеженим доступом.

9. Терміни розгляду заяв і скарг та відповідей на публічну інформацію.

10. Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування.

11. Строк розгляду запитів на інформацію.

12. Підстави припинення трудового договору.

13. Порядок оскарження рішень ОМС, виконавчого комітету та розпоряджень голови.

14. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

15. Право працівника на щорічну відпустку, Поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади провідного спеціаліста юрисконсульта Веселинівської селищної ради

 

1. Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян.

2. Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).

3. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та  господарського)

4. Підстави припинення трудового договору.

5. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

6. Представництво  в судовому процесі.

7. Органи опіки та піклування:  повноваження, склад порядок їх застосування.

8. Строк позовної давності у трудових та цивільних правовідносинах.

9. Договір оренди землі (ст.13-19 Закону України «Про оренду землі).

10. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

11. Порядок пред’явлення претензії.

12. Порядок і строки розгляду претензії.

13. Зміст і форма позовної заяви.

14. Строки апеляційного оскарження (згідно ЦПК та ГПК).

15. Строк на касаційне оскарження ( згідно ЦПК і ГПК).

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста І категорії

1. Принципи земельного законодавства.

2. Земельне законодавство та його завдання.

3. Спільна власність на землю.

4. Використання земель житлової та громадської забудови.

5. Право оренди земельної ділянки.

6. Вирішення земельних спорів.

7. Грошова оцінка земельних ділянок.

8. Категорії земель.

9. Обов'язки щодо визначення спільних меж.

10.  Зміст добросусідства.

11. Дати визначення понять „мобілізаційна підготовка” та „мобілізація”

12. З якою метою установлюється військовий обов’язок?

13. Що в себе включає підготовка громадян до військової служби? 

14.  Хто може бути призваним на альтернативну (невійськову) службу?

15. Відповідальність за порушення Законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади начальника відділу розвитку інфраструктури,  житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Веселинівської селищної ради

 

1. Поняття і класифікація інвестицій.

2. Склад і структура виробничих інвестицій (капітальних вкладень).

3. Поняття  і  класифікація  інноваційних процесів.

4. Оцінка економічної ефективності  нововведень.

5. Порядок складання та затвердження актів виконаних робіт.

6. Поняття і показники рентабельності  виробництва та  методи  їх  розрахунку.

7. Пректна документація – це?

8. Суть і  напрямки зовнішньоекономічної діяльності.

9. Поняття і класифікація галузей економіки.

10. Які основні законодавчі акти регулюють діяльність відділу житлово-комунального господарства?

11. Відповідальність осіб за порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12.  Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи скарг громадян з питань житлово-комунального господарства.

13. Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту, та рифи та платежі на транспорті.

14. Які є обмеження при використанні об’єктів благоустрою?

15. Відносини підприємств транспорту загального користування з органами місцевого самоврядування.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста І категорії відділу розвитку інфраструктури,  житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Веселинівської селищної ради

 

1. Поняття і класифікація інвестицій.

2. Авторський та технічний нагляди.

3. Поняття  і  класифікація  інноваційних процесів.

4. Як здійснюється оформлення акту про прийняття в експлуатацію об’єктів.

5. Порядок складання та затвердження актів виконаних робіт.

6. Поняття і показники рентабельності  виробництва та методи їх  розрахунку.

7. Пректна документація – це?

8. Механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

9. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

10. Які основні законодавчі акти регулюють діяльність відділу житлово-комунального господарства?

11. Відповідальність осіб за порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12.  Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи скарг громадян з питань житлово-комунального господарства.

13. Порядок видалення дерев, кущів, газонів та квітників у населених пунктах.

14. Які є обмеження при використанні об’єктів благоустрою?

15. Вулична та дорожна мережа, її призначення.

 

Перелік питань

на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста з питань захисту прав, свобод та законних інтересів дітей

 служби у справах дітей Веселинівської селищної ради

1. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей.

2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей.

3. Профілактика правопорушень серед дітей.

4. Притулки для дітей служб у справах дітей.

5. Участь представника служби у справах дітей у судових справах.

6. Функції та завдання комісії з питань захисту прав дитини.

7. Органи опіки та піклування.

8. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.

9. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

10. Підстави позбавлення батьківських прав.

11. Правові наслідки позбавлення батьківських прав.

12. Управління майном дитини.

13. Патронат над дитиною.

14. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

15. Тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування.

 

Перелік питань

на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей

Веселинівської селищної ради

 

 1. Визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування».

2. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

4.   Органи опіки та піклування.

5. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

6. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом.

7. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.

8. Захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

9. Поняття усиновлення.

10. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування.

11. Прийомна сім'я.

12. Дитячий будинок сімейного типу.

13. Ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

14. Участь представника служби у справах дітей у судових справах.

15. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

 

Перелік питань

на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста І категорії з питань цивільного захисту населення відділу розвитку інфраструктури,  житлово-комунального господарства, благоустрою та інвестицій Веселинівської селищної ради

1. Дати визначення термінів: аварія, катастрофа, надзвичайна ситуація, небезпечна подія, стихійне лихо.

2. Дати визначення термінів: евакуація, засоби цивільного захисту, захисні споруди цивільного захисту, оповіщення, сили цивільного захисту, техногенна безпека

3. Класифікація надзвичайних ситуацій

4. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту

5. Єдина державна система цивільного захисту

6. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту

7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту

8. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту

9. Склад та основні завдання сил цивільного захисту

10. Захисні споруди цивільного захисту. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту

11.Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій

12. Забезпечення техногенної безпеки органами місцевого самоврядування.

13. Соціальний захист постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації

14. Види евакуації. Заходи з евакуації

15. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру

 

Перелік питань

на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста І категорії-інспектора з благоустрою відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Веселинівської селищної ради

1. Утримання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків.

2. Забезпечення благоустрою присадибної ділянки.

3. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку.

4. Основні принципи місцевого самоврядування.

5. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів.

6. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

7. Поняття місцевого самоврядування.

8. Завдання контролю у сфері благоустрою населених пунктів.

9. Вимоги до поводження з відходами.

10.  Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів.

11. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території.

12. Виявлення та облік безхазяйних відходів.

13. Обов'язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами.

14. Права громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами.

15. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами.

Перелік питань

на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади  спеціаліста ІІ категорії-юрисконсульта відділу організаційно-кадрової роботи Веселинівської селищної ради

1. Підстави припинення трудового договору.

2. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та  господарського)

3. Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян.

4. Порядок і строки розгляду претензії.

5. Зміст і форма позовної заяви.

6. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

7. Строки апеляційного оскарження (ЦПК та ГПК).

8. Строк позовної давності у трудових та цивільних правовідносинах.

9. Виконання місцевих бюджетів.

10. Органи опіки та піклування:  повноваження, склад порядок їх застосування.

11. Порядок пред’явлення претензії.

12. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

13. Договір оренди землі (Закон України «Про оренду землі).

14. Строк на касаційне оскарження (ЦПК і ГПК).

15. Представництво  в судовому процесі.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника відділу кадрового забезпечення, централізованого господарського обслуговування та охорони праці управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Веселинівської селищної ради

 1. Законодавство, що регулює діяльність органу місцевого самоврядування.
 2. Порядок прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого саврядування.
 3. Порядок ведення та зберігання трудових книжок.
 4. Призначення (обрання) на посаду в органи місцевого самоврядування.
 5. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.
 6. Стягнення за порушення трудової дисципліни.
 7. Тривалість відпустки працівників закладів освіти.
 8. Якими документами регламентується законодавство про працю.
 9. Розробка  проєктів нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань.
 10. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
 11. Право працівника на щорічну відпустку. Поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.
 12.  За яких підстав щорічна відпустка має бути продовжена.
 13. Призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти.
 14. Порядок ведення особових справ.
 15. Гарантії педагогічних працівників.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь