A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Веселинівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Перелік питань на конкурс

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції", «Про місцеве самоврядування в Україні»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150)

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154)

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

1.Основні принципи служби  в органах місцевого самоврядування (ст.. 4). 

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (стаття 5). 

3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування.(стаття.2,3) 

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (стаття 6). 

5. Основні обов'язки  посадових осіб місцевого  самоврядування (стаття 8). 

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (статті 12)

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 

9. Присяга  посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13). 

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (стаття 14). 

12.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15) 

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(стаття 17). 

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18). 

16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 

17.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21). 

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24). 

18. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22) 

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 IV. Питання на перевірку знання Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26).

 4. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (статті 27-40).

 5. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

6. Порядок формування рад (стаття 45).

 7. Основні розділи Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

 8. Місцеві податки і збори (стаття 69).

 9. Місцеві бюджети (статті 63).

10. Порядок скликання і проведення сесії ради (стаття 46).

11. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження (стаття 47).

 12. Депутат ради (стаття 49).

13. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50).

14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (стаття 51).

15. Повноваження виконавчого комітету (стаття 52).

 16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

 17. Право комунальної власності (стаття 60).

 18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77).

 19. Виконавчі органи рад (стаття 11).

V.  Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади  адміністратора Центру надання адміністративних послуг Веселинівської селищної ради

1. Порядок надання адміністративних послуг .

2. Строки надання адміністративних послуг.

3. Основні завдання адміністратора 

4. Права, які має адміністратор 

5. Відповідальні за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг 

6. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини .

7. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років.

8. Які документи подає до органу реєстрації особа або її представник для реєстрації місця проживання.

9. Підстави для призначення зняття з реєстрації місця проживання особи.

10. Перелік документів, що подає особа разом із заявою для здійснення зняття з реєстрації місця поживання.

11. Реєстрація місця перебування.

12. Підстави для відмови в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання.

13. Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.

14. Накладання адміністративного стягнення на особу, яка надала недійсний паспорт громадянина України 

15. Накладання адміністративного стягнення за умисне зіпсування паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади  провідного спеціаліста відділу соціального захисту населення Веселинівської селищної ради

1. Реалізація громадянами похилого віку права на працю.

2. Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни.

3. Перелік пільг особам з інвалідністю внаслідок війни.

4. Перелік пільг учасникам бойових дій.

5. Особливості надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.

6. Джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

7. Випадки у яких житлова субсидія не призначається.

8. Порядок надання житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

9. Пільги, які надаються ветеранам праці .

10. Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам.

11. Визначення поняття «Особою з інвалідністю» .

12. Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення осіб з інвалідністю .

13. Заходи щодо сприяння зайнятості населення .

14. Порядок та строк для застосування дисциплінарного стягнення 

15. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади начальника відділу організаційно-кадрової роботи

  1. Якими документами регламентується законодавство про працю.
  2. Складання та оформлення розпорядчих документів.
  3. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.
  4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

5. Як проводиться експертиза цінності документів?

     6. Складання та оформлення розпорядчих документів.

    7. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

     8. Публічна інформація з обмеженим доступом.

9. Терміни розгляду заяв і скарг та відповідей на публічну інформацію.

10. Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування.

11. Строк розгляду запитів на інформацію.

12. Підстави припинення трудового договору.

13. Порядок оскарження рішень ОМС, виконавчого комітету та розпоряджень голови.

14. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

15. Право працівника на щорічну відпустку, Поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.

 

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста І категорії

1. Принципи земельного законодавства.

2. Земельне законодавство та його завдання.

3. Спільна власність на землю.

4. Використання земель житлової та громадської забудови.

5. Право оренди земельної ділянки.

6. Вирішення земельних спорів.

7. Грошова оцінка земельних ділянок.

8. Категорії земель.

9. Обов'язки щодо визначення спільних меж.

10.  Зміст добросусідства.

11. Дати визначення понять „мобілізаційна підготовка” та „мобілізація”

12. З якою метою установлюється військовий обов’язок?

13. Що в себе включає підготовка громадян до військової служби? 

14.  Хто може бути призваним на альтернативну (невійськову) службу?

15. Відповідальність за порушення Законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь