A A A K K K
для людей із порушенням зору
Веселинівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Рішення селищної ради від 23.12.2021р. №9 "Про бюджет Веселинівської селищної територіальної громади на 2022 рік"

Дата: 29.12.2021 11:48
Кількість переглядів: 2380

ВЕСЕЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 року                смт Веселинове                                        №9

Про бюджет Веселинівської селищної територіальної громади на 2022 рік                                        

 

        П’ятнадцята   

        сесія дев’ятого скликання

14504000000

     (код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Веселинівська селищна рада вирішила:

  1. Визначити на 2022 рік:

доходи селищного бюджету в сумі 166727956 гривень,  у тому числі доходи загального фонду в сумі  164486456 гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету в сумі 2241500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки  селищного  бюджету в сумі  166727956 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду селищного бюджету  в сумі 163975456 гривень, та видатків спеціального фонду селищного бюджету  в сумі 2752500 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 511000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 511000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 600000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

У разі отримання з інших бюджетів та надання з селищного бюджету в міжсесійний період цільових субвенцій та дотацій, дозволити фінансовому відділу селищної ради, розподіляти їх між головними розпорядниками коштів селищного бюджету, відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 20023944 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1033, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2022 рік":

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 та 97 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
оплату енергосервісу.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому відділу Веселинівської селищної ради за рішенням селищної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах в установах банків  з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Порядок здійснення таких операцій визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», зі змінами.

Відсотки за користування тимчасово вільними коштами селищного бюджету, розміщеними на депозитних рахунках у банківських установах, спрямовувати на проведення видатків селищного бюджету.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Веселинівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного року.

Урахувати, що у разі розміщення коштів селищного бюджету на депозитних рахунках в банківських установах, обсяги тимчасових касових розривів за зальним фондом селищного бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

11. Відповідно до статей 20, 28, 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати розпорядників коштів селищного бюджету:

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, забезпечити розробку паспортів бюджетних програм та подальше їх затвердження протягом 45 днів після набрання чинності цим рішенням;

2) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці, на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку;

3) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснювати публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2023 року,  та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Відповідно до частини 7 статті 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання селищного бюджету:

Дозволити фінансовому відділу Веселинівської селищної ради у процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів селищного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням селищної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

 

Внесення змін до бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів селищного бюджету та бюджетними програмами здійснюється рішенням виконавчого комітету селищної ради, згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», зі змінами.

13. Делегувати міському бюджету міста Вознесенськ виконання повноважень з надання послуг інклюзивно-ресурсним центром.

14. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 01 січня 2022 року.

15. Додатки  № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Виконавчому комітету Веселинівської селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України

17. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва.

Селищний голова                                                                             Олександр Румянцев

Пояснювальна записка до бюджету Веселинівської територіальної громади на 2022 рік

Додатки


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь