A A A K K K
для людей із порушенням зору
Веселинівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

ЗВІТ про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у Центрі надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради Миколаївської області

Дата: 22.07.2021 15:44
Кількість переглядів: 871

Фото без опису

На виконання вимог постанови КМУ від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказом начальника відділу соціального захисту населення Веселинівської селищної ради від 26.05.2021 №19-р «Про  створення комісії з проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг» було затверджено склад комісії з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються  Центром надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради  Миколаївської області.

З 02.06.20201 року по 16.06.2021 року організовано та проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються Центром надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради Миколаївської області.

Відповідно до Положення про центр надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради Миколаївської  області, яке затверджене рішенням сесії від 16.03.2021 №3, основним завданням Центру надання соціальних послуг є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

До складу Центру входять такі структурні підрозділи:

- відділення соціальної роботи;

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення денного перебування;

- відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю;

-відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання (надання соціальних послуг стаціонарного догляду).

 

СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ДОГЛЯДУ ВДОМА

 

Відділення соціальної допомоги вдома відповідно до Державного стандарту Догляду вдома надає соціальну послугу догляду вдома громадянам похилого віку та особам з інвалідністю за місцем проживання/перебування.

Послуга догляду вдома надається відділенням соціальної допомоги вдома центру надання соціальних послуг на безоплатній основі, станом на 31.12.2020 послугу догляду вдома отримали 115 осіб.

Станом на 31.12.2020 року здійснено 15942 відвідувань.

За звітний період отримали послугу догляд дома громадяни похилого віку та особи з інваладністю:

з ІІІ групою рухової активності - 43 особи;

з IV групою рухової активності - 69 особи;

з V групою рухової активності - 3 особи;

Під час зовнішнього оцінювання було проведено анкетування, телефонне опитування, співбесіда отримувачів соціальної послуги відділення допомоги вдома. Проводились бесіди/співбесіди з соціальними робітниками, перевірено журнал для реєстрації звернень та скарг. Згідно проведеного опитування переважна більшість підопічних повністю задоволені рівнем надання соціальних послуг. В ході перевірки роботи соціальних робітників, проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг скарг зі сторони підопічних не надходило.

Проведено бесіди з 4 соціальними робітниками, які надають послугу догляду вдома, всі роботою задоволені.

Комісією проведено вибіркову перевірку 25 особових справ громадян, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома.

Всі справи ведуться згідно державного стандарту.

Послуга догляду вдома надається відділенням соціальної допомоги вдома Центру на безоплатній основі.

На всіх робітників відділення розроблені та затверджені посадові інструкції, з якими вони ознайомлені. За діяльністю соціальних робітників здійснюється постійний контроль згідно затвердженого графіку.

Під час проведення зовнішньої оцінки було здійснено аналіз анкет та проведено опитування отримувачів послуги. Проаналізувавши результати опитування, комісія прийшла до висновку, що переважна кількість опитуваних позитивно оцінюють роботу надавача соціальних послуг - задоволені якістю та періодичністю надання соціальної послуги, ставленням соціального робітника.

Для проведення оцінки якості соціальної послуги догляду вдома застосовувалися кількісні та якісні показники.

Кількісні показники:

-   кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за звітний період складає 0% ;

-   частка задоволених звернень про отримання соціальних послуг складає 100%;

 

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Особові справи отримувачів соціальних послуг (100%) містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги. У всіх справах проведено повторне визначення індивідуальних потреб та здійснено перегляд індивідуальних планів один раз на пів року.

 

Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, 95% опитаних утримувачів соціальних послуг задоволені наданням соціальної послуги вдома, що відображається покращенням емоційного, фізичного стану, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

5% опитаних не задоволені затвердженим переліком соціальних послуг, які як вони вважають, не відповідають їхнім потребам та життєвій ситуації. Зокрема не задоволені відсутністю послуги по обробітку присадибної ділянки для ІІІ групи рухової активності, браком часу на надання послуг.

 

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймаються начальником відділу соціального захисту населення Веселинівської селищної ради протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача (ем) соціальної послуги або його законного (им) представника (ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома завідувачем (за потреби) проводиться визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги  з метою коригування індивідуального плану (за потреби) .

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги вдома здійснюється один раз на пів року.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двосторонньому порядку. Строки та періодичність надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

У 2020 році за наданням соціальної послуги догдяду вдома звернулися 22 особи, всі прохання задоволені.  

 

Доступність та відкритість: розташування приміщення Центру знаходиться в центрі смт Веселинове, на першому поверсі адмінбудинку.

Кабінет відділення соціальної допомоги вдома знаходяться на першому поверсі приміщення, що є позитивним фактором.

У кабінеті відділення соціальної допомоги вдома розташована зона для прийому відвідувачів.

 

Повага гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у центрі надання соціальних послуг та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, анкетування, утримувачі соціальної послуги догляду вдома в цілому задоволені роботою соціальних робітників.

Працівники  центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов'язків

 

Професійність: відділення очолює завідувач, який має вищу освіту.

На всіх робітників відділення розроблені та затверджені посадові інструкції.

Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру надання соціальних послуг

Щороку соціальні робітники проходять медогляд.

Всі соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома забезпечені спецодягом, спецвзуттям, захисту: антисептиками, захисними масками, гумовими рукавичками.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають рівню – «Добре».

 

 

Показники якості

Від 80% до 100% (добре)

Від 51% до 79% (задовільно)

Від 0% до 50% (незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

Добре

-

-

Результативність

Добре

-

-

Своєчасність

Добре

-

-

Доступність

Добре

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Добре

-

-

Професійність

Добре

-

-

 

За результатами проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної послуги догляду вдома та з метою ефективного розвитку та функціонування Центру, комісія пропонує врахувати наступні рекомендації:

- надання послуг здійснювати відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги» та Державних стандартів;

- своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, забезпечувати оформлення документів відповідно вимог законодавства;

- дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах;

- своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг в частині їх перегляду;

- переглядати справи всіх осіб, які знаходяться на обслуговуванні;

- постійно оприлюднювати інформацію про свою діяльність на веб сайтах та соцмережах.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь