A A A K K K
для людей із порушенням зору
Веселинівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

ЗВІТ про проведення зовнішньої оцінки якості у центрі надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради

Дата: 18.07.2020 15:25
Кількість переглядів: 434

 

Фото без опису   На виконання вимог постанови КМУ від 01.06.2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», розпорядження селищного голови від 09 червня 2020року № 100 "Про створення комісії з проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг", була створена комісія з проведення зовнішньої оцінки надання соціальних послуг особам, які перебувають на обслуговуванні центру надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради, затверджений план роботи Комісії.

   З 09 червня 2020 року по 30.06.2020 року організовано і проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються центром надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради.

   Метою зовнішньої оцінки є моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг центром надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради.

   Відповідно до Положення, затвердженого рішенням  Веселинівської селищної ради від 26.05.2020 № 3 центр надання соціальних послуг  є комплексним закладом соціального захисту населення, який провадить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. Утворений центр рішенням Веселинвської селищної ради від 12.04.2017 року.

   Основними завданнями центру є:

   - проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

   - надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:

   - виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

   - проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

   -  надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

   - надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

   - забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

   -  забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань;

   -  складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

   - вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

   -  проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

   -  створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

  -  взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

   - інформує населення адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади та осіб / сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання.

   До складу Центру входять такі структурні підрозділи:

- відділення соціальної роботи; 

- відділення соціальної  допомоги вдома;  

- відділення денного перебування;  

- відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

   У Центрі значна увага приділяється організації роботи відділення соціальної допомоги вдома, основним завданням якого є обслуговування людей похилого віку в домашніх умовах, відповідно до вимог Державного стандарту догляду вдома.

   Враховуючи подані документи суб’єктом, що здійснює надання соціальних послуг, керуючись Порядком проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, комісією визначено проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги догляд вдома.

   Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги відповідно до додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 №760.

   Протягом звітного періоду відділенням соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради зазначеними послугами забезпечено 110 громадян.

  Станом на 31.12.2019 року здійснено 13462 відвідувань, надано 39832 соціальних послуг догляду вдома, з  них:

-купівля  і доставка продовольчих, промислових товарів, ліків-9072 послуг;

- прибирання житла ( косметичне, вологе)-9984 послуг;

-виконання повсякденних послуг(підготування продуктів для  приготування їжі, миття овочів, миття  посуду, винесення  сміття)-6816 послуг;

-заповнення абонентських книжок, оплата комунальних послуг-4572 послуг;

-прання білизни-1056 послуг;

-приготування їжі-1584 послуг;

-обробіток присадибної ділянки-2332 послуг;

-психологічна підтримка-4416 послуг.

   За звітний період отримали догляд вдома громадяни  похилого  віку  та  особи  з  інвалідністю:

з ІІІ групою рухової активності 42 особи;

з ІV групою рухової активності 65 осіб;

з V групою рухової активності 3 особи.

 Особові справи громадян, які знаходяться на обслуговуванні відповідно формуються за формами документів, які затверджені  наказом Міністерства соціальної політики України від 14.07.2016 №762 «Про затвердження форм документів, необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

   Медичні висновки та довідки про склад сім'ї поновлюються по закінченню терміну дії попередніх.

   Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (100%). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги, складено графік повторного визначення індивідуальних потреб (один раз на пів року).

   Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного,  100% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

   Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається виконавчим комітетом  Веселинівської  селищної  ради  у термін визначені Державним стандартом догляду вдома.  Протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви)  отримувачем соціальної послуги або його законного представника та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом  5 календарних днів з дати  звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.

   Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги догляду вдома.

   Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома фахівцем  із  соціальної  роботи  (за потреби)  проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

   Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача  соціальної послуги  вдома здійснюється  один раз на півроку.

   Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Коефіцієнт ефективності роботи Центру 100% (за 2019рік виявлено- 110 чол., обслуговано-110 осіб). Нових звернень за наданням соціальної послуги догляду вдома за 2019 рік було - 14. Всі проханням задоволені.     

   Доступність та відкритість: розташування відділення соціальної допомоги вдома Центру є вдалим, воно знаходиться в центрі селища міського типу Веселинове, на  першому поверсі в орендованому  приміщення Будинку дитячої  творчості Веселинівської  селищної  ради.

   При вході до Центру міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету /посадової особи/.

Оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт соціальної послуги догляду вдома, картки послуг та інші нормативні документи.

   Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення вибіркового анкетування, а також згідно проведених опитувань по телефону отримувачі соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників.

    Працівники Центру надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради ввічливо та з повагою   ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків. 

      Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства.

   Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”.

    Щороку надавачі соціальних послуг(  фахівець із  соціальної  роботи  та робітники відділення  соціальної  допомоги  вдома  проходять медогляди).

 Працівники, що надають соціальні послуги забезпечені велосипедами, спецодягом, спецвзуттям, канцелярськими товарами.   

    У 2019 рік від отримувачів соціальних послуг скарг не поступало.

 Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають рівню -“Добре”.

     За результатами оцінювання для підвищення якості надання соціальних послуг рекомендовано:

- продовжувати роботу по виявленню одиноких громадян похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою прийняття їх на обслуговування, надання необхідної допомоги;

- продовжити дотримання вимог та показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома;

- сприяти залученню коштів від благодійництва  та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, для поліпшення матеріально- технічної бази Центру та збільшення можливості надання допомоги підопічним Центру;

- проводити інформаційно – роз’яснювальну роботу щодо надання соціальних послуг, в тому числі через засоби масової інформації;

- продовжити проведення навчальних семінарів для соціальних робітників з метою підвищення їх кваліфікації та обізнаності з нормами чинного законодавства в сфері надання соціальних послуг.

   Узагальнена зовнішня оцінка якості надання соціальних послуг, наданих у 2019 році Центром надання соціальних послуг Веселинівської селищної ради, відповідає статусу «добре».


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь