Веселинівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Відповідальність за порушення трудового законодавства та оплати праці

Дата: 14.09.2020 18:16
Кількість переглядів: 454

Фото без опису   На сьогодні законодавством передбачено 5 видіввідповідальностідисциплінарна, матеріальнаадміністративнафінансова та кримінальна. При цьому такі види відповідальності будуть застосовуватися незалежно один від одного.

   Слід зазначити, що саме на підставі результатів перевірки Держпраці посадових осіб може бути притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності, а саме підприємство — до фінансової відповідальності.

   Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

   Посадову особу, яка винна у порушенні трудового законодавства або оплати праці може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Згідно зі ст. 41 та ст. 147 КЗпП, видів дисциплінарної відповідальності є два — догана або звільнення.

   Також у таких випадках на посадових осіб підприємств поширюється й матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків. Відповідно до частини першої ст. 147-1 КЗпП право застосування дисциплінарного стягнення, а отже, і догани, надається тому органові, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) цього працівника. На підприємстві право прийняття та звільнення працівників надається керівникові відповідно до статуту підприємства та укладеного з ним трудового договору (контракту). А це означає, що керівник підприємства завжди має право застосовувати дисциплінарне стягнення до будь-якого працівника цього підприємства, який вчинив дисциплінарний проступок.    Працівника не можна притягнути до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, якщо:

  • він діяв у стані крайньої необхідності;
  • його дії віднесено до категорії нормального виробничо-господарського ризику, оскільки такі дії не є протиправними.

   Але якщо внаслідок невиконання чи неналежного виконання працівником своїх трудових обов'язків підприємство втратило можливість одержати заплановані прибутки, то такого працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності за вчинення відповідних винних і неправомірних діянь, що призвели до такої матеріальної шкоди. Хоча до матеріальної відповідальності за цю шкоду його не можна притягнути відповідно до частини четвертої ст. 130 КЗпП. Отже, до керівників підприємства як найманих працівників дисциплінарну та матеріальну відповідальність має право застосовувати той орган, який відповідно до законодавства і статуту приймає керівника на роботу. Це може бути:

  • міністерство чи інший орган, який здійснює управління державним або комунальним майном;
  • власник приватного підприємства;
  • збори учасників господарського товариства тощо.

Дисциплінарна відповідальність

 

Порушення

Відповідальність

Підстава

Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку

Догана

Ст. 147,
ст. 149 КЗпП

Одноразове грубе порушення трудових обов'язків, вчинене:

  • керівником підприємства або його заступником;
  • головним бухгалтером або його заступником

Звільнення

П. 1 ст. 41 КЗпП

Винні дії керівника підприємства, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

Звільнення

П. 1 ст. 41 КЗпП

Матеріальна відповідальність

 

Невиплата з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у визначені строки

Організація повинна виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку

Ст. 116,
ст. 117 КЗпП

Несвоєчасна виплата зарплати понад один місяць (з вини керівника підприємства), що призвела до виплати компенсації за порушення строків її виплати і за умови, що Держбюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством

Керівник підприємства відшкодовує завдану підприємству шкоду всумі нарахованої компенсації та в сумі внесків, нарахованих «зверху» на суму такої компенсації

П. 9 ст. 134 КЗпП

Незаконне звільнення або переведення працівника на іншу роботу, а також затримка виконання рішення суду про поновлення на роботі

Службова особа відшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі оплати працівнику часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи

Ст. 237 КЗпП

       

   Адміністративна відповідальність

   До адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, а також фізособ-підприємців, якщо вони є роботодавцями, може бути притягнуто на підставі ст. 41 КпАП. Адміністративна відповідальність накладається на підставі рішення суду на посадових осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений в суд протокол постанови про накладання адмінштрафу, який виписує інспектор з органу Держпраці під час перевірки роботодавців.

   Зверніть увагу! Адміністративна відповідальність за наведені нижче правопорушення настає лише за умови, що характер цих порушень не тягне за собою кримінальної відповідальності. Тобто якщо в діях відповідних посадових осіб нема ознак злочину.

Адміністративна відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю

Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн) У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн)

П. 1, 2 ст. 41 КпАП

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн) У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн)

П. 3, 4 ст. 41 КпАП

Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення строку початку ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у встановлений сторонами переговорів строк

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн)

Ст. 41-1 КпАП

Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн)

Ст. 41-2 КпАП

Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Штраф з осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн)

Ст. 41-3 КпАП

Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами

Штраф на посадових осіб підприємств від 1 до 3 нмдг (від 17 до 51 грн) та від 10 до 14 нмдг (від 170 до 238 грн) у разі повторного вчинення такого порушення протягом року

Ст. 200 КпАП

Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних СГД, що діють на території України, фізособами — підприємцями, які використовують найману працю, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання

Штраф на посадових осіб підприємств та фізосіб-підприємців від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн)

Ст. 204 КпАП

    Фінансова відповідальність

   Також до підприємств або фізосіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями, застосовується відповідальність згідно зі ст. 265 КЗпП у вигляді фінансової санкції (штрафу).

   З 2 лютого 2020 р. набула чинності нова  редакція ст. 265 КЗпП, якою передбачено нові штрафи за порушення трудового законодавства для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

   Як правило, штраф нараховується за результатами перевірки органу Держпраці суб'єкта господарювання або роботодавця, якщо під час проведення такої перевірки встановлено ознаку порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення. Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю звтерджено постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 823.

   Втім, перевіряти офіційне працевлаштування фізосіб та виплату зарплати «в конвертах» (тобто, без сплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ) наразі можуть й місцеві ради, а також податківці.

   Слід звернути увагу, що ст. 265 КЗпП не зазначено строкiв давностi для притягнення суб'єктiв господарювання до фінансової вiдповiдальностi. Проте притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю має здійснюватися відповідно до редакції ст. 265 КЗпП, яка діяла на день виявлення порушення (підписання акта інспекційного відвідування)

   Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

   Але застосовувати зазначені нижче штрафи будуть не до усіх порушників.
З таблиці, наведеної нижче, видно, що замість двох штрафів – за неоформлених працівників/зарплату «в конвертах» та за недотримання гарантій та пільг мобілізованим працівникам та строковикам – до роботодавців-«єдинників» І-ІІІ групи застосовуватиметься попередження!

  А Порядок № 823 говорить, що за результатами інспекційного відвідування складаються акт інспекційного відвідування (далі - акт) і в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю припис щодо їх усунення та попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю.

   У разі виконання  такого припису у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються. Це зазначено і в ст. 265 КЗпП.
Проте штрафи за використання праці неоформлених працівників (маються на увазі порушення, передбачені абзацами другим та третім частини другої ст. 265 КЗпП) вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування! Так говорить чинна редакція Порядку № 823.

   А редакція ст. 265 КЗпП, яка діє з 02.02.2020 р. ще суворіша. Вона говорить, що одночасно з приписом застосовуються штрафи ще і за:

   -   недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні;

   -   порушення інших вимог законодавства про працю повторно протягом року з дня виявлення порушення.

   Зверніть увагу і на те, що за так звані «інші» порушення трудового законодавства (абз.  9 ч. 2 ст. 265 КЗпП) зараз штрафують окремо за кожне виявлене під час перевірки порушення!

Фінансова відповідальність

Порушення

Відповідальність

Підстава

 

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. З вересня 2020 р. розмір штрафу: 50 000 грн. Але для роботодавців-«єдинників» І-ІІІ груп – за перше порушення застосовується попередження.

Вчинення таких порушень повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - 30 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. З вересня 2020 р. розмір штрафу: 150 000 грн.

Абз. 2 та 3 ч.2 ст.265 КЗпП

 

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

 

Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

 

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення.  З вересня 2020 р. розмір штрафу: 15 000 грн

Абз. 4 ч.2 ст.265 КЗпП

 

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

2 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. З вересня 2020 р. розмір штрафу: 10 000 грн

Абз. 5 ч.2 ст.265 КЗпП

 

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам 

4 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. З вересня 2020 р. розмір штрафу: 20 000 грн
Але до роботодавців-«єдинників» І-ІІІ групи застосовуватиметься лише попередження. 

Абз. 6 ч.2. ст.265 КЗпП

 

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушенняЗ вересня 2020 р. розмір штрафу: 15 000 грн

Абз. 7 ч.2 ст.265 КЗпП

 

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин

16 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. З вересня 2020 р. розмір штрафу:  80 000 грн

Абз. 8 ч.2 ст.265 КЗпП

 

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абз. 2 — 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП

1 розмір мінзарплати за кожне таке порушення.  З вересня 2020 р. розмір штрафу: 5 000 грн.
2 розміри мінзарплати 
(з вересня 2020 році – 10 000 грн) за повторне порушення протягом року з дня виявлення порушення

Абз. 9 та 10 ч.2 ст.265 КЗпП

 

   Кримінальна відповідальність

   Розслідування кримінальної справи у загальному порядку проводять слідчі органи МВС (ч. 1 ст. 216 КПК) на підставі звернення працівників про скоєння злочину посадових осіб або на підставі акту перевірки органу Держпраці. Рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності приймає суд.

   Наведемо види кримінальної відповідальності за порушення трудового законодавства та питань оплати праці.

Кримінальна відповідальність

 

Порушення

Відповідальність

Підстава

Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок

Виправні роботи на строк до двох років або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ст. 170 КК

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю

Штраф від 2000 до 3000 нмдг (від 34000 до 51000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років

П. 1 ст. 172 КК

Незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів або інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки або матері, яка має дитину до 14 років або дитину-інваліда

Штраф від 3000 до 5000 нмдг (від 51000 до 85000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців

П. 2 ст. 172 КК

Грубе порушення угоди про працю шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою

Штраф до 50 нмдг (до 850 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років

П. 1 ст. 173 КК

Грубе порушення угоди про працю шляхом обману або зловживання довірою, або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, вчинені щодо громадянина, з яким укладено договір про роботу за межами України

Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн) або обмеження волі на строк до 3 років

П. 2 ст. 173 КК

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій

Штраф до 50 нмдг (від 850 грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років

Ст. 174 КК

Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один календарний місяць, вчинена умисно керівником підприємства чи приватним підприємцем

Штраф від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн) або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

П. 1 ст. 175 КК

Безпідставна невиплата зарплати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, призначених для цих цілей

Штраф від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн) або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

П. 2 ст. 175 КК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь